АВТОМАТИЗИРАНИ СКЛАДОВИ И ЛОГИСТИЧНИ РЕШЕНИЯ

Автоматизираните складове са ефективни, бързи, гъвкави и надеждни. Те позволяват подобрено складиране, дистрибуция на стоки и оптимален поток на материала. С автоматизираните системи за съхранение, процесите като съхранение, извличане и преместване на стоките се извършват автоматично. Това означава, че операторите на складове не трябва да се занимават с изтощителни или монотонни задачи, така че грешките да се свеждат до минимум. Тези фактори създават решаващо конкурентно предимство за фирмите в търговията и индустрията. PROINSTALL Ви предлагат автоматизирана технология за съхранение, която оптимално отговаря на вашите индивидуални нужди, независимо от производителя. Независимо дали става въпрос за автоматизирани мини-товарни системи, складова база, палетни складове, конвейери, роботика или совалкови системи - ние имаме точното решение за Вашите нужди. Нашите автоматизирани системи за съхранение са базирани на стабилни и издръжливи дизайни, динамично и енергийно ефективно технологично оборудване и ефективен, усъвършенстван софтуер за управление на склада. Ние съчетаваме всички тези фактори, за да формираме цялостен завършен работещ проект.
TOP