Роботизирани логистични решения

PROINSTALL предлага различни роботизирани логистични решения за вашия бизнс.

Инвестирането в складовата роботика води до повишена производителност и точност в управлението на складовата наличност. Човешките грешки могат да бъдат доста скъпи за бизнеса и могат да доведат до по-ниска удовлетвореност на клиентите. Складовият робот автоматизира обработка, пикиране, сортиране и зареждане на продукти с прецизност, като по този начин гарантира високи нива на точност при изпълнение на поръчките.

Складовете могат да повишат оперативната ефективност, да намалят грешките и да изпълняват поръчки с по-голяма точност чрез внедряване на правилните роботи. Складовите роботи автоматизират ръчното изпълнение, така че работниците  да могат да съсредоточат времето и енергията си върху работата със сложни задачи, които изискват финни двигателни умения или критично мислене.

Роботиката играе важна роля в автоматизацията на складовете и се справя с общите предизвикателства в управлението на веригата за доставки, включително:

  • По-сложни и опасни задачи за изпълнение.
  • Промяна на профилите на поръчките.
  • Растящи разходи за заплати на работниците.
  • Недостиг на работна ръка на пазара.

Роботиката се използва за подпомагане на следните складови операции:

Пикинг.

Пикинът е най-често срещаната складова операция, извършвана от складовите роботи. Голяма част от изпълнението на поръчки и зареждане включва събиране и преместване на продукти, за да съберете артикули за поръчка или да поставите продукти в контейнери или стелажи. Пикирането извършвано от роботи намалява времето за обработка на поръчките и свързаните с това разходи чрез намаляване на времето за пътуване през склада.

Сортиране.

Въпреки че сортирането е лесно за хората, това всъщност е сложна операция за автоматизиране. Роботите за сортиране в склада обикновено работят с помоща на конвейери, приспособления, камери, сензори и алгоритми, които им позволяват да идентифицират правилно артикулите и да ги позиционират на точните места.

Опаковане.

Операциите по опаковане изискват много от човешките оператори, включително непрекъсната скорост, надеждност, инспекция, сортиране, точност и сръчност. Независимо дали роботите са за опаковане на първични или вторични продукти, те могат да изпълняват тези задачи последователно с висока скорост, без да е необходимо прекъсване.  Роботите извършват задачи с максимална повторяемост и дават висока произодителност.

Транспорт

Преместването на артикули от единия край на склада до другия е физически трудоемка задача. Складовите роботи могат да транспортират поръчки  от зони за пикиране до зони за сортиране и складиране.

Зареждане.

Складовите роботи могат да автоматизират работните процеси за зареждане, като по този начин намаляват наличностите и бек-изпълнителите чрез автоматизирано повторно поръчване. Такива автоматизирани системи могат да следят нивата на наличностите и да изпращат сигнали, когато наличностите спаднат под минималния праг.

Роботите добавят значителна стойност на складовите операции. Те помагат за премахване на грешки, ускоряване на изпълнението на поръчки, намаляване на режийните разходи и текущите разходи ,и улесняване на по-доброто управление на складовата наличност.

TOP