Aвтоматизирани транспортни конвейерни системи.

Транспортната система е бърза и ефективна механична обработка на товари за автоматизирано транспортиране на товари и материали. Тази система намалява човешката грешка, намалява рисковете на работното място и намалява разходите за труд – наред с други ползи. Те са полезни в подпомагането на преместването обемисти или тежки товари от една точка до друга. Транспортната система може да използва лента, колела, ролки или верига за транспортиране на обекти.

PROINSTALL предлага широка гама от традиционни и съвременни технологии за транспортиране на палети, картонени кутии, контейнери, каси и нестандартни товари. Тези напълно автоматизирани системи гарантират пълна интеграция с вашия склад, за да се оптимизира потокът от материали.

Интелигентните транспортни системи лесно се адаптират към вашите нужди за складиране.

Изборът на правилната транспортна система не зависи само от вида на продуктите, които искате да транспортирате. Системата за съхранение, която искате да използвате, производителността и гъвкавостта, която се изисква във вашия бизнес, са всички ключови фактори.

PROINSTALL вземаме предвид вашите уникални изисквания и проектираме автоматизираната транспортна система, която отговаря на вашите конкретни нужди. Независимо дали става въпрос за  монорелсова или конвейерна система, ние вземаме най-доброто от нашето технологично портфолио, за да предложим най-гъвкавото и рентабилно решение за Вашия бизнес.

Изборът на правилната транспортна система не за виси само от вида на продуктите,които искате да транспортирате. Ключовите фактори за изборът са: системата за съхранение, производителността и гъвкавостта, която се изисква във вашият бизнес.

TOP