РОБОТИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ РЕШЕНИЯ PROINSTALL

Oптимизация за вашия бизнес

Инвестирането в складовата роботика е изключително важно за PROINSTALL, защото води до повишена производителност и точност в управлението на складовата наличност. Човешките грешки могат да бъдат доста скъпи за бизнеса и да доведат до по-ниска удовлетвореност на клиентите. Складовият робот автоматизира обработката, пикирането, сортирането и зареждането на продуктите с прецизност. Като по този начин гарантира високи нива на точност при изпълнение на поръчките.

Складовете могат да повишат оперативната ефективност, да намаляват грешките и да изпълняват поръчки с по-голяма точност чрез внедряване на правилните роботи. Складовите роботи автоматизират ръчното изпълнение. Така че работниците  да могат да съсредоточат времето и енергията си върху работата със сложни задачи, които изискват фини двигателни умения или критично мислене.

Роботиката играе важна роля в автоматизацията на складовете и се справя с общите предизвикателства в управлението на веригата за доставки, включително:

  • По-сложни и опасни задачи за изпълнение.
  • Промяна на профилите на поръчките.
  • Растящи разходи за заплати на работниците.
  • Недостиг на работна ръка на пазара.

РОБОТИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ РЕШЕНИЯ - използват се за подпомагане на следните складови операции:

Пикинг

Пикингът е най-често срещаната складова операция, извършвана от складовите роботи. Голяма част от изпълнението на поръчки и зареждането включва събиране и преместване на продуктите, за да съберете артикули за поръчка или да поставите продуктите в контейнери или стелажи. Пикирането, извършвано от роботи намалява времето за обработка на поръчките и свързаните с това разходи чрез намаляването на времето за пътуване през склада.

Сортиране

Въпреки че сортирането е лесно за хората, това всъщност е сложна операция за автоматизиране. Роботите за сортиране в склада обикновено работят с помощта на конвейери, приспособления, камери, сензори и алгоритми, които им позволяват да идентифицират правилно артикулите, за да ги позиционират на точните места.

Опаковане

Процесът по опаковане изисква много от човешките оператори, включително непрекъсната скорост, надеждност, инспекция, сортиране, точност и сръчност. Независимо дали роботите са за опаковане на първични или вторични продукти, те могат да изпълняват тези задачи последователно с висока скорост, без да е необходимо прекъсване. Роботите извършват задачи с максимална повторяемост и дават висока производителност.

Транспорт

Преместването на артикули от единия край на склада до другия е физически трудоемка задача. Складовите роботи могат да транспортират поръчки, от зони за пикиране до зони за сортиране и складиране.

Зареждане

Складовите роботи могат да автоматизират работните процеси за зареждане, като по този начин намаляват наличностите и бек изпълнителите чрез автоматизирано повторно поръчване. Такива автоматизирани системи могат да следят нивата на наличностите и да изпращат сигнали, когато те спаднат под минималния праг.

Роботите добавят значителна стойност на складовите операции. Те помагат за премахване на грешки, ускоряването на изпълнението за поръчки, намаляване на режийните и текущите разходи и улесняване на по-доброто управление на складовата наличност.

TOP