АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА СКЛАДИРАНЕ НА ПАЛЕТИ PROINSTALL

Автоматизираните системи за складиране на палети на PROINSTALL са решения за съхранение, използващи кранове за подреждане на палетните единици или други подобни автоматизирани механизми за обработка на товари, групирани в палети. Те предлагат съхранение с висока плътност, благодарение на намаляването на работните коридори между стелажните блокове и увеличаване на работната складова височинаАССП използват минимално време за реакция и висока скорост на зареждане и извличане на палетната единица . Надеждността на системите АССП  позволява незабавна инвентаризация на съхраняваните продукти и свежда до минимум грешките при работа със стелажи и системи за съхраняваните стоки.

Автоматизираните складове за палети могат да бъдат проектирани и инсталирани в изграден независим склад или в самоносеща складова конструкция с височина до 45 метра, което прави нивото на използване на пространството изключително високо. Позициите за поставяне на палети, решетъчни кутии и отделни носещи системи могат да издържат на товари до 8 тона. Тези складове са подходящи за почти всички видове стоки и могат да служат като в стандартни помещения за съхранение на температура, така и в камери за дълбоко замръзване (до -35 ° C).

Автоматизираните системи за съхранение на палети обикновено са напълно автоматизирани системи. Те обаче могат да бъдат реализирани и като частично автоматизирани решения. Частично автоматизираните системи за съхранение на палети обикновено се използват като буферни или резервни системи за съхранение.

Предимства на АССП:

 • Висока скорост на обработка на складовите запаси.
 • Висока плътност на складиране на палетните единици.
 • Минимум работен персонал.
 • Минимизиране на грешките.
 • Мониторинг на складовите запаси.
 • Намалява времето за товарене и разтоварване на стоките;
 • Висока производителност;
 • Оптимизиране на пространството и увеличен капацитет за съхранение.
 • Нисък риск за възникване на инциденти;
 • Намаляване повредите в стелажната система.
 • Висок контрол на съхраняваните стоки и потоците.
 • Намаляване на операторските рискове.
 • По-добро управление на запасите.
 • Елиминиране на грешки.
 • Автоматизирани операции (24/7)
TOP