Архитектурно проектиране на складове от PROINSTALL

Proinstall е водеща компания в областта на складовите системи и оборудване, но освен това предлага и специализирана услуга за архитектурно проектиране. Нашият опит и експертиза обхващат проектирането на складове, индустриални сгради и други сгради за съхранение, съчетавайки функционалност, ефективност и иновативни решения.

Нашите квалифицирани архитекти и инженери работят съвместно, за да създадат персонализирани решения, отговарящи на вашите специфични нужди. Ние проектираме сгради, които оптимизират използването на пространството и ресурсите, осигурявайки максимална производителност и безопасност.

Етапност

 1. Предпроектно проучване: Нашият екип провежда подробен анализ на терена и условията за проектиране. Това включва оценка на местоположението, достъпност, инфраструктура и специфични изисквания на клиента.
 2. Идеен проект: След предпроектното проучване, разработваме идеен проект, който представя основната концепция за дизайна на склада. Този етап включва планиране на пространството, функционални зони и първоначална визуализация на проекта.
 3. Технически проект: В този финален етап разработваме подробен технически проект, който включва строителни чертежи, спецификации на материали и технически изисквания. Нашите експерти гарантират, че всички аспекти на проекта са в съответствие с нормативните изисквания и стандарти.

Свържете се с нас:

Телефон: 02 975 7475

Email: office@proinstall-bg.com

Ето как протича целият процес на архитектурното проектиране:

1. Предварителна консултация

 • Определяне на нужди: Разговаряме с вас, за да разберем вашите цели и очаквания за проекта.
 • Анализ на пространството: Оценяваме наличното пространство и условията, за да предложим най-подходящото решение.

2. Проучване и анализ

 • Изследване на възможности: Разглеждаме различни варианти за проектиране, съобразени с вашите нужди.
 • Анализ на технологии и материали: Изследваме най-добрите технологии и материали, които да се използват в проекта.

3. Създаване на концептуален дизайн

 • Концептуален дизайн: Изработваме първоначален дизайн, който отразява вашите изисквания и предложените решения.
 • Обсъждане и одобрение: Преглеждаме дизайна с вас и въвеждаме промени въз основа на вашите препоръки.

4. Разработване на работни чертежи

 • Работни чертежи: Създаваме детайлни планове и спецификации за изпълнението на проекта.
 • Координация с екипа: Сътрудничим си с нашите инженери и специалисти за цялостна и точна разработка на чертежите.

5. Оценка на разходите

 • Бюджетиране: Определяме подробен бюджет за проекта, включващ всички необходими разходи.
 • Оптимизиране на разходите: Предлагаме възможности за оптимизиране на разходите, без да се правят компромиси с качеството.

6. Изпълнение

 • Мониторинг и координация: Следим напредъка на проекта и координираме различните екипи за ефективно изпълнение.
 • Контрол на качеството: Провеждаме проверки, за да гарантираме, че работата се изпълнява според спецификациите и стандартите.

7. Завършване на проекта

 • Финален преглед: Провеждаме финален преглед на проекта, за да се уверим, че всичко е завършено според вашите изисквания.
 • Предаване на проекта: Официално предаваме проекта и предоставяме необходимата документация.

8. Поддръжка и последваща помощ:

  • Обучение и консултации: Осигуряваме обучение на персонала и консултации за правилното използване и поддръжка на склада.
  • Поддръжка след завършване: Предлагаме поддръжка и последваща помощ, за да гарантираме дългосрочната ефективност на вашата сграда.
TOP