4.Автоматизирани системи за складиране на кутии PROINSTALL Automated Box Warehouse

ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПАЛЕТИ Дори и за най-големият прагматик фразата „иновативни методи за съхранение на палети“ може да създаде картина на блестящ високотехнологичен склад за съхранение на палети, въпреки че някои системи за съхранение могат да се поберат в това описание, иновациите са също толкова често въпрос на използване на съществуващи компоненти по

  Когато управлявате склад или дистрибуционен център с различни процеси и продукти, ефективната операция води до по-високи печалби. За да станат по-печеливши, складовете на големи компании започват да автоматизират своите процеси, използвайки специализирани технологии и софтуер. Една от целите на автоматизирането на вашия склад е да се ускори приемането, обработката, съхранението и изпращането на стоки,

подреден склад

Кои процеси се нуждаят от промяна? Извършването на „одит“ на вашите складови процедури може да доведе до някои полезни разкрития. Първо, помислете как функционират в момента процесите на изпълнение на поръчките и попълване на запасите и идентифицирайте всички тесни места. След това си представете начина, по който искате нещата да се развиват в идеален свят.

Определяне на термина Когато специалистите по логистично планиране говорят за автоматизация на складовете, те имат предвид използването на автоматизирани системи и специализирано оборудване за изпълнение на повтарящи се задачи, без прякото участие на складовия персонал. Това може да включва използването на автоматизирани системи за съхранение и извличане (AS / RS), автоматизирани управлявани превозни средства (AGV),

Широка гама за избор  При палетните стелажи има възможности за голям избор на стелажна палетна система. Най-използваните стелажи са конвекционалните, но с нестандартните стелажни системи има много невероятни възможности за избор и оптимизация на складовото помещение. За различни изисквания към склада се предлагат различни видове стелажи за складово оборудване, което ще оптимизира вашият склад ,за

5. Автоматизирани транспортни конвейерни системи PROINSTALL automated transport conveyor

Автоматизацията на складовете увеличава ефективността, скоростта и производителността чрез намаляване на човешките намеси. Избирайте и поставяйте технологии като автоматизирани управлявани превозни средства (AGV), роботизирано пикиране, автоматизирано съхранение , извличане и пикиране намаляват процента на грешки и увеличават производителността на склада. Складовете изискват комбинация от ефективни технологии за автоматизация, за да контролират оперативните си логистични разходи.

2.Роботизирани логистични решения PROINSTALL Robotic logistics solutions

РОБОТИКА

Интегрирането на роботиката в логистиката увеличава скоростта и точността на процесите на веригата за доставки и намалява човешките грешки. Роботите предлагат повече време за работа и увеличават производителността в сравнение с хората. Роботите обаче заменят голяма част от работата на хората, а на други работят съвместно заедно с тях, за да увеличат ефективността. Физически роботи,

5.Роботизирани логистични решения PROINSTALL Robotic logistics solutions

Автономните превозни средства подобряват безопасността на превозното средство и доставят стоки безопасно, като премахват човешки грешки по време на шофиране. Те повишават ефективността при доставка от зоната на разторване до складовата зона и обратно .Те са проектирани да работят през целия ден и през цялата нощ. Освен това автономните превозни средства подобряват енергийната ефективност, като

СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАД И ЛОГИСТИКА warehouse management system PROINSTALL 5

Облачните базирани SaaS решения за логистични компании позволяват модели с плащане за употреба, които изискват ниски капиталови инвестиции. Това минимизира риска и разходите за поддържане на ИТ инфраструктурата. Облачните логистични решения също така се справят с пречките пред комуникацията и позволяват на компаниите да си сътрудничат и споделят данни по сигурен начин. В допълнение, облачната

TOP