ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СТАКЕР

Стакерът е електрическа вътрешно-складова машина, един от най-популярните видове техника за работа в магазини, малки складове и производстени бази, където се изисква голяма скорост и лекота за преместването на материалите. Стакерите са повдигачи, специално предназначени за работа с палети в изключително тесни коридори.

Предназначение на стакера:

  • зареждане и разтоварване на палетни стелажи.
  • повдигане на палети до 6 м. височина.
  • работа в изключително тесни коридори между палетните стелажи.
  • вътрешно складов транспорт на палети.
  • товарене и разтоварване на транспортни машини от рампа.

Стакера предлага голяма икономическа ефективност. Увеличава пространството за складиране, като намалява работния коридор между стелажните блокове. Като електрическа машина, стакерът не замърсява средата в която работи, това предимство го прави предпочитана машина за работа в производствени бази и складове на фирми от сектора на хранително-вкусовата и фармацефтичната индустрия.

Стакерите се различават значително от конвенционалните мотокари по липсата на шофьорско място. Той е проектиран като пешеходно устройство, докато някои модели имат сгъваема позиция за шофиране. Поради липсата на шофьорска седалка тези машини са много по-компактни и поради това по-пъргави от конвенционалните мотокари и са предпочитани, особено в малки и тесни пространства.

TOP