РИЧТРАК

Ричтракът е електрическа вътрешно-складова машина, един от най-популярните видове техника за складове, оборудвани с високи палетни стелажи, където се изисква голяма плътност на съхранение на стоката и висок стокооборот. Ричтраците са високоповдигачи оборудвани с движеща се мачта и тясно шаси, специално предназначени за работа с палети и работещи в тесни коридори.

Предназначение на ричтрака:

  • Зареждане и разтоварване на палетни стелажи.
  • Повдигане на палети до 13 м. височина.
  • Работа в тесни коридори между палетните стелажи.
  • Транспортиране на материали в склада.

Ричтрака предлага голяма икономическа ефективност. Увеличава пространството за складиране, като съхранява товари на големи височини и намалява работния коридор между стелажните блокове. Със своите предимства ричтрака е избор номер едно за всеки логистичен склад или производствено складово помещение.

Принцип на работа на ричтрака:

Ричтраците предлагат две основни предимства: Първото е тяхната компактна конструкция, а второто е невероятната височина на повдигане до 13 000 милиметра. При поставяне на товари, ричтрака премества мачтата си напред, докато вилиците излязат пред машината. Това е известно като „обхват напред“. След това стоките се "изтеглят" между предния и задния мост за последващ транспорт. Този принцип на работа намалява общата дължина на подемно-транспортното средство, което го прави изключително пъргав. Освен това подобрява стабилността при шофиране и минимизира необходимостта от компенсация чрез противотежести. Това позволява на ричтрака да транспортират товари с тегло до 2,5 тона бързо и безопасно до местоназначението си.

Ричтрак - специалисти за работа в тесни коридори:

 

Колкото по-тесни са коридорите между палетните стелажи, толкова повече стелажи можете да инсталирате на една и съща площ. Поради тази причина много фирми избират модерен склад с тесни коридори като част от логистичното си решение. Именно в такива среди ричтракът демонстрират пълната си способност. Благодарение на прибиращата се мачта и произтичащата от това компактност, те могат лесно да се придвижват по най-тесните пътеки. В същото време тези машини предлагат много високо ускорение, както и впечатляващи скорости на повдигане на товара, което от своя страна гарантира отлична производителност.

TOP