Ричтрак

Ричтракът е електрическа вътрешно-складова машина, един от най-популярните видове техника за складове оборудвани с високи палетни стелажи, където се изисква голяма плътност на съхранение на стоката и висок стокооборот. Ричтраците са високоповдигачи оборудвани с движеща се мачта и тясно шаси, специално предназначени за работа с палети и работещи в тесни коридори.

Предназначение на ричтрака:

  • зареждане и разтоварване на палетни стелажи.
  • повдигане на палети до 13 м. височина.
  • работа в тесни коридори между палетните стелажи.
  • транспортиране на материали в склада.

Ричтрака предлага голяма икономическа ефективност. Увеличава пространството за складиране, като съхранява товари на големи височини и намалява работния коридор между стелажните блокове. Със своите предимства ричтрака е избор номер едно за всеки логистичен склад или производствено складово помещение.

TOP