Ръчна палетна количка

Ръчната палетна количка представлява механична-помпена хидравлична система, която служи за ръчно повдигане и преместване на палети. Използава се предимно за преместване на палети на къси разтояния в склада и организиране на палети вътре в ремарке, особено когато няма достъп до мотокар.

TOP