VNA СКЛАДОВ МАНИПУЛАТОР

VNA машината е специално проектирана да работи с палетизирани товари в много тесни коридори между стелажните блокове на палетните стелажи и да стифира палети на височина до 17 м.

VNA манипулаторите са машини с батерии, които използват електрически двигатели. Основната мачта повдига оператора до височина 15 метра (в зависимост от модела). Водачът седи в кабина която се повдига с купола, което му дава ясна и точна представа за процеса на обработка на палета, като по този начин подобрява времето за обработка. Тази функция позволява на оператора да извършва една или няколко операции, което позволява по-точно управление на запасите.

Вилиците са монтирани на по-малка предна мачта, която може да се върти на 180 градуса, което дава на оператора достъп до двете страни на стелажната пътека. Предната мачта осигурява на оператора допълнителено 2 метра височина, в зависимост от модела, позволяваща на палето обработка до 17 метра.  Вилиците се движат по релсова система, монтирана към предната мачта, позволявайки на оператора да премести вилиците в необходимата позиция и да повдига и премества палета.

VNA манипулаторите се движат на земята с помоща на релсово направляване или идуктивно водене, което направлява мавината по време на работа на пътеката, което позволява на машината да функционира при изключително високи скорости до 16 км/час. Това осигурява изключително бързо боравене с палети с много по-висока производителност.

VNA машината е изключително специализирана машина и следователно трябва да се използва само за приложения за работа с голям обем. Те са най-бързият вариант по отношение на товарообработката на час.

Ако имате нужда от склад с висока плътност на складиране, VNA машината може да спести до 50% повече пространство от стандартен електрокар и 25% от ричтрак. VNA машината е идеална за приложения, където преместването или цената на земята е висока, като големи хладилни складове и логистични центрове.

Предимства на VNA манипулаторите:

  • Значително по-бързото обработване на палетите, което осигурява значително повишаване на производителността.
  • Намалява грешката на оператора, тъй като те имат ясна видимост на товарите, които те манипулират, намалява риска от повреда на палетните стелажи.
  • Намалява ширината на пътеката до 1,6 метра, което увеличава складовия капацитет.
  • Най-висока стелажна височина до 16 метра, което увеличава складовия капацитет.

Недостатъци на VNA манипулаторите:

  • VNA манипулаторите са специално проектирани за работа в тесни коридори и на големи височини, следователно не могат да бъдат използвани за други приложения, както другата складова техника.
  • VNA манипулаторите изискват резервна машина от същия вид за обслужване на стелажите, поради факта ,че друг вид складова техника неможе да работи в коридори с размери 1,6м. между стелажните блокове.
  • Значително по-скъпи от стандартните складови машини или мотокари, изискващи значителни капиталови инвестиции в оборудване и стелажи.
  • Трябва да се прилагат процедури и политики за безопасност, за да се гарантира, че не са открити препятствия по пътя на VNA машината. Поради високите скорости, при които работят, могат да възникнат значителни щети за работниците в склада, стелажите и машината.

Ако се интересувате от внедряването на VNA СКЛАДОВ МАНИПУЛАТОР във вашия склад, проектантите на стелажното оборудване трябва да работят в тясно сътрудничество с вашия доставчик на машини, за да се гарантира максимална производителност, капацитет, безопасност и възвръщаемост на инвестициите.

TOP