Метални платформи

Платформите тип мецанин са идеално решение за увеличаване на капацитета на складови и производствени площи при помещения с височина над 4,5 м.

Металните платформи се проектират и изработват винаги според изискванията на клиента, поради това всяка платформа е уникална.

Металните платформи са самоносещи, сглобяеми етажни конструкции, изработени от частично заварени компоненти. Те са изработени от стандартно валцувани и студено формовани стоманени секции, които са подсилени с помощта на стабилизиращи греди и укрепвания с обтегачи. Достъпът до етажните нива става посредством стълби. Възможно е платформите да бъдат оборудвани с различни аксесоари, като асансьори, позиции за подаване на стоки и материали, мрежи, етикети, осветление и др.

Предимства на Металните платформи:

  • Оптимално използване на помещението във височина.
  • Увеличава складовите площи при вече изградени складове.
  • Модулна система с лесен монтаж и демонтаж.
  • Лесно комбиниране с други видове стелажи.
  • Висока товароносимост и устойчивост на конструкцията.
  • Платформите тип Мецанин са идеално решение за увеличаване на капацитета на складови и производствени площи при помещения с височина над 4,5 м .
TOP