МОНТАЖ, ИНСПЕКЦИЯ И СЕРВИЗ НА СТЕЛАЖИ И СКЛАДОВО ОБОРУДВАНЕ

МОНТАЖ НА СТЕЛАЖИ

PROINSTALL  е надежден партньор в монтажа на стелажи, стелажни конструкции и складово оборудване. Разполагаме с екип от най-добрите монтажници на стелажи, разположени в цялата страна, така че да можем да предложим качествено завършване на всеки проект.

ДЕМОНТАЖ И РЕЛОКАЦИЯ НА СТЕЛАЖИ

PROINSTALL предлага демонтаж, транспорт и монтаж на всички видове и марки стелажи. Ние ви следваме навсякъде по пътя на вашето развитие. Екипът ни е готов да демонтира, транспортира и монтира вашето налично складово оборудване спазвайки всички стандарти и норми за безопасност.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА СТЕЛАЖИ

Въвеждането на нови продукти или промяната в концепцията на складиране често налагат промяна на вида на използваната стелажна система. PROINSTALL  извършва оценка и предлага обратно изкупуване на стелажи от всички марки и модели.

ИНСПЕКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКА ПРОВЕРКА НА СТЕЛАЖИ

Съгласно европейските норми DIN EN 15635, стелажните системи трябва да бъдат подложени на професионален контрол на интервали, не по-дълги от 12 месеца.

Проверката се фокусира върху:

 • Оценка на цялостното състояние на стелажа.
 • Откриване на възможни повреди на стелажните компоненти.
 • Проверка на стабилността на стелажа.
 • Проверка на предпазители и елементи за безопасност и сигурност.

Обхватът на инспекцията:

 • Визуална проверка на стелажната система.
 • Поставяне на етикети за инспекция на стелажната система.
 • Изготвяне на протокол за извършената проверка на стелажната система.
 • Информиране на съответното лице за състоянието на стелажната система.
 • Ако е необходимо, изготвяне на оценки за премахване на проблеми и щети по стелажната система.

РЕМОНТ НА СТЕЛАЖИ

PROINSTALL  предлага планирани и спешни ремонти на всички видове стелажни системи. В това число:

 • Палетни стелажи.
 • Рафтови стелажи.
 • Конзолни стелажи.
 • Метални платформи.
 • Автоматизирани стелажи.
 • Стелажи за магазин.

Поддържаме налични резервни части в нашия склад. Предлагаме бърза реакция за отстраняване, ремонтиране или замяна на повредените елементи на стелажната система, независимо от марката и модела.

TOP