ПАЛЕТНИ СТЕЛАЖИ PROINSTALL

Proinstall е водеща компания, специализирана в производството и монтажа на складово оборудване и стелажи за склад. Палетните стелажи, предлагани от Proinstall, са създадени с най-високи стандарти за качество и издръжливост, отговарящи на всички европейски норми, гарантирани с 10 години гаранция.

От какво зависи избора на пелетни стелажи?
Техният избор зависи от наличното складово пространство, вида на съхраняваните продукти и логистичното управление на складовите наличности. Товароносимостта на палетните стелажи варира в зависимост от нуждите за складиране на всяка компания и се проектира персонално за всяка една от тях.

Елементите от конструкцията на палетните стелажи се произвеждат стандартно от висококачествени стомани и се предлагат както прахово боядисани, така и с цинково покритие, за да осигурят по-добра устойчивост във времето.
PROINSTALL проектира и стелажи за палети със специален дизайн за съхранение на нестандартни товари или инсталирани в агресивна среда.

Търсите фирма за палетни стелажи?

Свържете се с нас:

Телефон: 02 975 7475

Email: office@proinstall-bg.com

ОСОБЕНОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВИДОВЕTE ПАЛЕТНИ СТЕЛАЖИ

Има няколко метода за съхранение на палети, от които можете да избирате. Първото нещо, което трябва да направите е да сте наясно с най-често използваните видове стелажи за палети:

ПОДОВА ПОЗИЦИЯ БЕЗ СТЕЛАЖИ ЗА ПАЛЕТИ

Макар и да не е технически „палетен стелаж“, подовата позиция може да бъде важна част от системата за съхранение. Тя е много гъвкава (там може да се постави почти всичко), защото няма структура, която да определя граници за височина и ширина на товара. Това може да бъде от полза, когато се използва за временно съхранение на бързо движещ се продукт (т.е. кръстосано докиране). Характеристиките на продукта могат да ограничат височината на подреждане и пространството между горната част на продукта и таванната конструкция на склада. Тя представлява неизползваем капацитет за съхранение. Голямо предимство на подовата позиция са ниските капиталови разходи. Защото всичко, което е необходимо е боя или лента за маркиране на място, където се поставя стоката.

УНИВЕРСАЛНИ ПАЛЕТНИ СТЕЛАЖИ

Най-често срещаният тип стелажи за палети, са универсалните палетни стелажи. Този тип стелаж обикновено се проектира да съхранява три палета във всяка клетка между рамките. Предимството на универсалният палетен стелаж е неговата селективност. Продуктът се съхранява само на дълбочина един палет от работния коридор и всяко ниво на съхранение е независимо едно от друго, така че всеки палет е достъпен по всяко време. Универсалният палетен стелаж  обикновено е най-евтиният тип палетен стелаж. Като недостатъкът от използването на универсалните палетни стелажи е че дялът , който заемат работните коридори необходими за работа на складовата техника, може лесно да надхвърли 50% от складовата площ.

DOUBLE DEEP ПАЛЕТНИ СТЕЛАЖИ 

DOUBLE DEEP стелажите за палети са подобни на универсалните стелажи за палети. Но модулите са конструирани така, че палетите да могат да се съхраняват на две дълбочини от работния коридор, а не само на една дълбочина. Тази система осигурява повишена плътност на съхранение, като същевременно се поддържа добра степен на селективност. Палетните стелажи Double Deep изискват специални електрокари с телескопични удължители за вилиците.

DRIVE IN ПАЛЕТНИ СТЕЛАЖИ

Палетите се поддържат по краищата им от релси, които са монтирани перпендикулярно на работния коридор. Отделението за зареждане на палети е голямо колкото един палет, тъй като опорните релси за палета са под страните на палета. Между опорните релси има празнина, която позволява на складовата техника да влезе или да премине през стелажната конструкция. Най-голямото предимство на DRIVR IN стелажа е неговата висока плътност на съхранение. Тъй като скоростта на движение на продуктите в складовете и дистрибуционните центрове се увеличила през последните няколко години, Drive In стелажите са станали по-малко популярни, но в някои ситуации те все още са най-подходящото решение.

PUSH BACK ПАЛЕТНИ СТЕЛАЖИ

При стелажите PUSH BACK обикновено се използва серия от вложени колички или ролкови пътища, които са монтирани на релси под наклон в стелажната конструкция. Когато първият палет се съхранява на място, той се поставя върху горната количка. Когато вторият палет е готов за съхранение, той се използва за изтласкване на първия палет. Когато това стане, палетът и количката се движат нагоре по наклонената релса, избутвайки първата количка, върху която е поставен първият палет. Този процес се повтаря, докато всяка количка се натовари и избута назад, като последният палет лежи върху релсите. Процесът се обръща, когато стелажите се разтоварват. Предимствата на палетната система PUSH BACK включват: висока плътност на съхранение, добра селективност и предимство в производителността пред някои други системи с висока плътност. Тъй като складовата техника винаги работи пред стелажния блок.

FLOW RACKS ПАЛЕТНИ СТЕЛАЖИ

При този тип стелажи, палетите преминават през стелажната конструкция върху ролки или колела. Релсите, които поддържат ролките / колелата, се намират под наклон от входната към изходната страна на стелажния блок, използвайки гравитацията за преместване на палетите от единия до другия край. Най-голямото предимство на стелажната система FLOW RACKS е способността и да поддържа максимално изходно движение на продукта във всеки един канал.  Системата е ефективна при операции с висока производителност за експедиране на продуктите.

ПРОФИЛ НА СКЛАДА И СТЕЛАЖИ ЗА ПАЛЕТИ

Изборът на палетната стелажна система, която е най-подходящ за вашата дейност зависи от няколко фактора, като най-големият е вашият профил на складираната стока. Това ще изисква известен анализ на продуктите ви сега и в близкото минало. Ако вашият бизнес има сезонни колебания в обема на поръчките. Тогава съберете информация за потреблението на продуктите за различни периоди от годината. Тази информация за складовата наличност, трябва да стигне до нивото на SKU (единицата за съхраняване на запаси), за да идентифицира броя на палетите за всеки SKU във вашето складово съоръжение. След това към този базов номер могат да се прилагат прогнози за бъдещото потребление на продуктите. След като създадете профил за складовата наличност. Тогава можете да определите видът на стелажа, от който се нуждаете.

Стелажи за палети и правилото "ТРИ"

Общ показател за правилния избор на стелажната система е „Правилото на три”, което предполага, че когато палетите се съхраняват на много дълбоки места, за правилна ефективност всеки SKU трябва да заеме поне три места. Например SKU, съхраняван в места с два палета в дълбочина на стелажи, трябва да има минимум шест палети в наличност. В допълнение към съхраняването на резервни палети, трябва да направите планове за операциите по пикиране. Ако те са в същата зона, където е зоната за складиране, необходимостта от пикинг позиции, могат да бъде основният определящ фактор за избор на палетна стелажна система. Особено ако пикинг позициите трябва да бъдат достъпни от ниво на пода. Тези позициите  трябва да бъдат подредени така, че пикърите да имат малко движение (обикаляне) в складовото пространство. Така че намаляващият брой от запасите да е достатъчен, за да поддържа попълванията на пикинг зоната.

Стелажи за палети и работните коридори

Друг фактор, който трябва да се вземе предвид при определяне на разположението за съхранение е ширината на работния коридор. Обикновено се определя от вида на складовата техника за обработка на материалите. Най-общо казано, колкото по-тесен е работният коридор, толкова по-висока е използваемостта на складовия обем. Твърде тесният коридор, обаче ще ограничи изборът на използваната складова техника. Ако се използват множество видове подемно-транспортни машини и стелажни системи най-бавното от тях задава темпото на движение на стоката. И в двата случая скоростта, с която палетите могат да бъдат поставени и изваждани от стелажа в работния коридор, трябва да съответства на изискванията на други зони. Висока ефективност на съхранение се постига за сметка на скоростта на движение на продуктите.

АВТОМАТИЗИРАНИ СКЛАДОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПАЛЕТИ 

Най-високата ефективност на съхранение се постига чрез високи автоматизирани системи за съхранение на палети и подготовка за експедиция (ASRS). Тези системи могат да предложат много. Но има някои предупреждения относно тяхното използване. Първо са капиталовите разходи. Тези системи не са евтини и ако разходите за земя и разходите за труд са относително ниски, може да е трудно да се оправдае инвестицията. От друга страна, липсата на работна ръка може да направи автоматизираните системи единствената възможност. Второто предупреждение се отнася до капацитета. Автоматизираната система трябва да бъде проектирана за пълна входно-изходна пропусквателна способност и капацитет за съхранение от самото начало. Въпреки че може да минат няколко години, преди обемът да достигне максимума. Промените в конструкцията на стелажите могат да бъдат предизвикателство. Някои системи предлагат гъвкавост при избора на тип стелаж или способността им да добавят оборудване с увеличаване на обема.

TOP