ПАЛЕТНИ СТЕЛАЖИ Drive In

Палетни стелажи Drive In, това е стелажна складова констрyкция, която ви позволява да използвате вашето складово пространство до 85%. Складирането е по-ефективно в сравнение с универсални стелажи за палети. Липсата на работни коридори и зони за пикинг при система Drive-in позволява максимално използване на пространството в склада.

Зареждането в Drive In системата за складиране и съхранение на палети, се осъществява с мотокари или складова техника, като палетите се стифират върху хоризонтални носещи релси. След това водачите изваждат палетите от същата входна точка, в която са били натоварени, когато е време да ги преместят. Стелажната конструкция обикновено е инсталирана до стена или е затворена от единия край на стелажния блок. Системата за съхранение на палети Drive Thru се основава на същата концепция, но е разположена, така че палетите да се обслужват от двете страни на стелажа, за да могат мотокарите свободно да преминат през стелажната система.

Стелажите за палети Drive In са подходяща за складиране на еднотипни стоки на принципа FILO (first-in, last-out), при който палетите се складират в тунели един зад друг и един над друг във височина. Индивидуалният достъп до всеки палет е ограничен и първият достъпен палет е последният поставен на стелажа, което това го прави най-големият недостатък за работа с различни по размери и видове стока, която е бързо оборотна и изисква необходимост от достъп до всеки един артикул във всеки един момент поради факта че забавя скоростта на работа.

Основни предимства на система Drive In палетни стелажи:

  • Максимално използване на складовото пространство – складиране на максимален брой палети върху единица складов обем;
  • Подходяща за складиране на обемисти и еднотипни стоки;
  • Минимална ротация на складовата наличност – подходяща за складиране на стоки със сезонно предназначение;
  • Безопасно складиране на чупливи стоки - когато поставянето на палети един върху друг е невъзможно;
  • Ефективно запълване на складовото пространство при хладилни складове;
TOP