ПАЛЕТНИ СТЕЛАЖИ DRIVE-IN

С палетни стелажи -  система Drive-in вие можете да използвате вашето складово пространство до 85%. Складирането е по-ефективно в сравнение с универсални стелажи за палети. Липсата на работни коридори и зони за пикинг при система Drive-in позволява максимално използване на пространството в склада.

Системата е подходяща за складиране на еднотипни стоки на принципа FILO (first-in, last-out), при който палетите се складират в тунели един зад друг и един над друг във височина. Индивидуалният достъп до всеки палет е ограничен и първият достъпен палет е последния поставен на стелажа.

Основни предимства на система Drive-in палетни стелажи:

  • Максимално използване на складовото пространство – складиране на максимален брой палети върху единица складов обем;
  • Подходяща за складиране на обемисти и еднотипни стоки;
  • Минимална ротация на складовата наличност – подходяща за складиране на стоки със сезонно предназначение;
  • Безопасно складиране на чупливи стоки - когато поставянето на палети един върху друг е невъзможно;
  • Ефективно запълване на складовото пространство при хладилни складове;
TOP