ПАЛЕТНИ СТЕЛАЖИ MOBILE RACKS

Мобилни стелажи за палети - най-ефективното решение за оптимизиране на наличното складово пространство. Техният принцип на работа позволява увеличение на капацитета на склада до 85% в сравнение с универсалните стелажи за палети, като запазва индивидуалния достъп до всеки един палет.

Тези палетни стелажи на Proinstall са изключително подходящи са за хладилни складове с висока обща стойност на инвестицията и високи експлоатационни разходи. Стелажната палетна система не изисква работни коридори, тъй като стелажите се монтират върху мобилни бази, а те от своя страна върху релси. Мобилните бази са оборудвани с електродвигатели с дистанционно управление на достъпа до стелажните коридори. Както и със сензорна система за защита от нежелано движение на палетите, което повишава ефективността и безопасността при работа.

Основни предимства на мобилните стелажи за палети:

  • Максимално количество палети се складират на минимално складово пространство.
  • Достъп до всеки складиран палет.
  • Висока автоматизация на работа и понижаване на разходите за  складиране на единица палет.
  • Бърз достъп до всеки палет. Това предимство позволява работа със стоки с кратък срок на годност или изискващи специални условия, тип хладилни камери.

Мобилните стелажи за палети имат редица предимства в сравнение със стационарните палетни стелажи. При класическото поставяне на обикновени стелажни системи между стелажните блокове са оставени за обслужване на стелажите от складовата техника. Мобилните стелажни системи се нуждаят само от един работен коридор между стелажните блокове. Избраната платформа се движи, докато останалите остават затворени в блокове и заемат минимално пространство.

По този начин инсталирането на налични стелажи на мобилни платформи е най-ефективното по отношение на инвестициите и най-бързият начин за увеличаване на капацитета за съхранение в съществуващи складове. Стандартните стелажи за палети могат да бъдат заменени с удвоено количество мобилни стелажи. Можете също така да освободите половината място за съхранение за разширяване на производствения капацитет или други нужди. Ако складът е в процес на изграждане, включването на мобилни стелажи за палети в проекта ви позволява да ограничите половината от площ за съхранение и да спестите от неговото изграждане и по-нататъшна експлоатация.

TOP