Палетни стелажи Push Back

Палетни стелажи Push back - тази система за складиране на палети осигуряват висока плътност на складиране и бърз достъп до всеки товар. Палетите се позиционират върху телескопично разположени транспортни колички или ролкови пътища, като всеки следващ палет избутва предходния в дълбочина.

По този начин могат да се складират до шест палета в дълбочина, а товаренето и разтоварването се извършва от една и съща страна на стелажния блок. Тази техника предполага също така минимално време за придвижване на подемната техника при осъществяване на товаро-разтоварните операции.

Възможността за проектиране на стелажната конструкция позволява едновременното складиране на товари и палети от различен вид и размери. Push-back стелажи за палети могат да бъдат използвани както в конвенционални, така и в хладилни складове. Често намират приложение, когато е необходимо да се осигури допълнително място за складиране в неизползваеми в това отношение части от склада.

Основни предимства на система Push-back палетни стелажите на Proinstall:

  • Лесно оптимизиране на маршрутите за товаро-разтоварителна дейност – едностранен достъп;
  • Използване на традиционно неизползваеми места в складовото пространство;
  • Складиране на обемисти стоки и стоки с различни размери;
  • Автоматично придвижване на палетите до точката на товарене и разтоварване;
  • Достъп до палетите на принципа LIFO (Last-In, First-Out);
  • Подобрява съществуващата плътност на складовото съхранение до 25% чрез премахване на пътеките.
  • Съхранява множество SKU
  • Възможностите за товарене / разтоварване отпред на стелажите намаляват разходите за труд.
  • Използва се широко в складове за хранителни стоки, хладилни складове, храни и напитки и други индустрии, където има голям брой палети, среден брой SKU и необходимост от уплътняване.

Какво представляват стелажите Push Back ?

Стелажите Push Back са вид система за съхранение на палети, която позволява палетите да се съхраняват от двете страни на работния коридор, осигурявайки съхранение с по-висока плътност от другите системи за складиране на палети. Палетните стелажи Push Back е система LIFO, обикновено съставена от наклонена релсова секция или вложени една в друга колички. Това позволява използва цялата дълбочина на стелажния блок за съхранение на стока (обикновено от 2 - 6 палети дълбоко).

TOP