ПАЛЕТНИ СТЕЛАЖИ RADIO SHUTTLE

Палетни стелажи Radio Shuttle са автоматизирано решение за управление на мулти-дълбочинна система за съхранение на палети, характеризираща се с голям брой операции и голям брой складови артикули.

Задвижвана от батерии, совалката се движи по релси в един канал за съхранение в стелажния блок, като се насочва в стелажите чрез дистанционно управление. Палети се преместват в стелажния блок без помощта на кар, увеличавайки капацитета за съхранение и намаляване на работното време, риска от злополуки и разходите, произтичащи от повредени стелажи.

Боравенето с палетите извън стелажа се извършва с помощта на кар. Карът поставя совалката на релсите на реда, където палетите трябва да се съхраняват. След това товарът се взема от совалката, която го превозва в стелажа, без по-нататъшна човешка намеса, по нареждане на оператора. След като операцията бъде завършена, совалката автоматично се връща към предната страна на стелажа, за да получи следващия товар.

Междувременно, операторите могат да работят за подготовка на следващия палет за товарене, без да губят време.

Всичко това води до оптимизиран склад, с повишена ефективност, висока производителност и най-голяма безопасност на стоките и операторите.

Предимства :

  • Намалява времето на товарене и разтоварване на стоките.
  • Оптимизиране на пространството и увеличен капацитет за съхранение.
  • Нисък риск за възникване на инциденти.
  • Намаляване повредите в стелажната система.
  • Допълнителни совалки могат да бъдат добавени с течение на времето, за да се увеличи производителността.
  • Бързо зареждащи се и ефективни литиево-йонна батерии.
  • Висока скорост на обработваните палетни единици.
  • Дълъг живот на стелажната палетна система.

Захранван от мощна и дълготрайна литиево-йонна батерия и контролиран от двупосочен радиочестотен приемо-предавател, радио совалката включва и модерни лазерни дистанционни и позициониращи системи за точно и безопасно боравене с палети. Вградените функции за режимите LIFO и FIFO и опционалната версия за студено съхранение, работеща до -23 ° C, правят радио совалката многофункционален продукт.

TOP