ПАЛЕТНИ СТЕЛАЖИ DOUBLE DEEP

Стелажите за палети Double Deep увеличават наличното пространство за съхранение, като съхраняват палетите на две дълбочини, вместо на една.

Двата палета са достъпни от един и същ работен коридор, намалявайки наполовина броя на коридорите в сравнение с универсалните стелажи за палети и увеличава плътността на складираната стока.

Директен достъп до складираните палети има само за товари на предишния блок, затова тези палетни стелажи се препоръчват  за съхранение на идентични или продукти с висока ротация, с повече от един палет от вид.

Основни предимства на система Double Deep палетни стелажи:

  • Увеличаване на капацитета за складиране;
  • Сравнително бърз  достъп до складираните стоки;
  • Лесно адаптиране към всякакъв вид товари;
  • Безопасно складиране на стоки;
  • Спестява време и усиля при работа с единични товари, генерирайки бързо превъртане на запасите;
TOP