МОБИЛНИ СТЕЛАЖИ С РАФТОВЕ

Мобилните стелажи са подвижни рафтови системи, които позволяват оптимално използване на наличното складово пространство.

Мобилни стелажи с рафтове - представляват комплект стелажи, монтирани върху мобилни бази с колела, които се плъзгат върху релси монтирани във/или върху пода. Между отделните стелажни блокове има само един работен коридор. Посредством ръкохватка оператора може да придвижи стелажните блокове и да отвори работен коридор там където е необходимо да манипулира със съответните стоки.

Мобилни стелажи с рафтове  са икономично и спестяващо място решение, ако не е необходимо вашите съхранявани стоки да бъдат достъпни във всеки даден момент. Стелажната система защитава съхраняваните стоки от замърсяване. Ако в един следващ етап увеличите складовата си наличност може да замените съществуващите рафтови стелажи с мобилни стелажи с рафтове, по този начин ще увеличите капацитета на складовото си пространство без да е необходимо да увеличавате използваната площ на складиране.

Мобилни стелажи с рафтове  могат да се преместват ръчно или автоматизирано.

TOP