ПРОИНСТАЛ ЕООД получи безвъзмездно финансиране по проект „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“ Наименование на проекта: BG-RRP-3.005-3905-C01 Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия Краен получател: ПРОИНСТАЛ ЕООД Цел на проекта: Ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката

Пластмасови палети Proinstall plastic pallets

Пластмасови палети – следващата еволюция в транспортирането на стоки. Всеки тип пластмасов палет има своите силни страни. Те са адаптирани към индустрията , за която са предназначени да работят. Някои видове палети имат специфични слабости. Те ги правят неподходящи за използване извън индустрията или региона , за който са проектирани. Изборът на подходящия пластмасов палет

ПРОИНСТАЛ ЕООД получи безвъзмездно финансиране по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“       Проект и главна цел: Проект – Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Договор: BG16RFOP002-2.089-1079-C01 Бенефициент: “ПРОИНСТАЛ“ ЕООД Обща стойност:

мотокари

Мотокари и складова техника Мотокари – те имат едни и същи изисквания: да са лесни за използване, мощни, гъвкави, лесни за адаптиране към складово-производствената среда и безопасни. СКЛАДОВА ТЕХНИКА 1. Ричтрак. Ричтракът е електрическа вътрешно складова машина, един от най-популярните видове техника за складове, оборудвани с високи палетни стелажи, където се изисква голяма плътност на съхранение на

ПРОИНСТАЛ ЕООД получи безвъздмездно финансиране по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“     Проект и главна цел: Проект – Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Договор: BG16RFOP002-2.073 Бенефициент: “ПРОИНСТАЛ“ ЕООД Обща стойност: 10’000,00

с пластмасови каси с капак

ПЛАСТМАСОВИ КАСИ С КАПАК Пластмасовите каси и тяхното производство днес е един от най-развитите сектори на икономиката. Може да се каже, че практически всеки продукт, който се продава днес, по някакъв начин зависи от производството на пластмасови каси. Този тип кутии и контейнери се използват в промишлеността, търговията и услугите . Съвременният свят не може да

палетни-стелажи-Drive-In

Палетните стелажи са важни за всеки бизнес свързан със складовата  логистика,  която използва решение за съхранение на палети. Но какво представлява защитата на стелажите за палети, защо е толкова важна и какви правни задължения са свързани с използването и ? Какво представляват предпазителите за палетни стелажи ? Най-просто казано, защитата за палетните стелажи се състои

съхранение на палети

ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПАЛЕТИ Дори и за най-големият прагматик фразата „иновативни методи за съхранение на палети“ може да създаде картина на блестящ високотехнологичен склад за съхранение на палети. Въпреки че някои системи за съхранение могат да се поберат в това описание, иновациите са също толкова често въпрос на използване на съществуващи компоненти по

ПРЕДИМСТВА НА АВТОМАТИЗИРАН СКЛАД Когато управлявате склад или дистрибуционен център с различни процеси и продукти, ефективната операция води до по-високи печалби. За да станат по-печеливши, складовете на големите компании започват да автоматизират своите процеси, използвайки специализирани технологии и софтуер. Една от целите на автоматизирането на вашия склад е да се ускори приемането, обработката, съхранението и

автоматизация на склад

Автоматизация на склада: Кои процеси се нуждаят от промяна? Извършването на „одит“ на вашите складови процедури може да доведе до някои полезни разкрития. Първо, помислете как функционират в момента процесите на изпълнение на поръчките и попълване на запасите и идентифицирайте всички слаби места. След това си представете начина, по който искате нещата да се развиват

автоматизация на складове

Автоматизация на складове: Определяне на термина ” автоматизация на складове “ Когато специалистите по логистично планиране говорят за автоматизация на складовете. Те имат предвид използването на автоматизирани системи и специализирано оборудване за изпълнение на повтарящи се задачи, без прякото участие на складовия персонал. Това може да включва използването на автоматизирани системи за съхранение и извличане

Широка гама за избор  При палетните стелажи има възможности за голям избор на стелажна палетна система. Най-използваните стелажи са конвенционалните, но с нестандартните стелажни системи има много невероятни възможности за избор и оптимизация на складовото помещение. За различни изисквания към склада се предлагат различни видове стелажи за складово оборудване, което ще оптимизира вашият склад ,за

TOP