Авточасти за MERCEDES-BENZ се съхраняват на многоетажна стелажна платформа с рафтове, доставена и монтирана от PROINSTALL. Стелажната плаформа е с височина 6500 мм., три етажа и интегрирани 6500 рафта с размери 1000х600 мм.

TOP