За нуждите на ВИСТА АВТ АД, PROINSTALL проектира, достави и монтира стелажи за палети тип Universall, с капицитет от 5250 позиции. 

 

TOP