Палетна стелажна система "MOBILE RACKS " 

PROINSTALL достави и монтира палетна стелажна- система MOBILE RACKS за свой клиент в гр. Велико Търново. Стелажната система е проектирана за палети с тегло 1000 кг.

TOP