ФАНТАСТИКО оперира в логистичния си център благодарение на палетни стелажи Universal, доставени и монтирани от PROINSTALL. Капацитета на палетните стелажи е 11'100 палетни места за палети с тегло 800 кг.

Логистичният център на Фантастико се намира край гр. Елин Пелин Сграда е с площ от 19 хил. кв.м., има 51 товарни рампи, 11 100 палетоместа и от нея се извършват ежедневни доставки към обектите на търговската верига. В базата, заедно със складовата администрация, работят 92 служителя. В централния склад се извършват следните дейности: прием, склад, експедиция, диспозиция.

TOP