PROINSTALL достави и монтира палетни стелажи с капацитет 11'630 палетни места за логистичен център в гр.Бургас.

TOP