Стелажи с рафтове -   проектирани ,доставени и монтирани от фирма PROINSTALL за фирма АНГРО ООД. Цялостната система включва над 2 000 рафта с размери 1000 х 600 мм, с обща товароносимост на системата 260 000 килограма и височина на стелажите 2500 мм .

TOP