Стелажи с рафтове -   проектирани ,доставени и монтирани от фирма PROINSTALL за фирма CREATIVE. Цялостната система включва над 700 рафта с размери 1000 х 600 mm и височина на стелажите 2500 mm .

TOP