Капацитета не стелажната система е 1300 палетни места , от които 500 броя са пикинг позиции, заедно със стелажното оборудване сме доставили подемно-транспортна техника : 1 брой Рийчтрак и 1 брой Стакер. Стелажната система е предвидена за палети до 800кг.

TOP