Вертикални складови системи за оптимизиране на пространството и подобряване на операциите по събиране и съхранение

PROINSTALL предлага монтаж, сервиз  и инспекция на автоматичния вертикален склад Vertimag  и  ротационният вертикален склад Eurot. Те са автоматични системи за складиране и комисиониране, които работят по логиката „стока към човек“. Тези технологии предлагат множество предимства за производствените или дистрибуторските компании:

  • Oптимизиране на използваното пространство: чрез използване на наличното вертикално пространство, тези решения позволяват драстично намаляване на площите, предназначени за съхранение, без да се налага да се прибягва до разширяване на помещенията или преместване на производствени процеси или складове;
  • Те подобряват ефективността на операциите по комисиониране: като представят искания продукт директно на оператора, вертикалните складове драстично намаляват времето, прекарано в търсене на желания артикул. Подбирането на материалите се извършва директно от оптимизиран и ергономичен отсек: операциите са толкова прецизни и бързи;
  • Те увеличават проследимостта и осигуряват контрол на инвентара в реално време: всички операции по събиране се наблюдават и документират, благодарение на интеграцията със софтуера. Това гарантира пълна проследимост на поръчките и възможност за следене на наличността на стоките в реално време;
  • Гарантират безопасност и оптимални условия на работа на операторите: артикулите се подават автоматично на оптимална и ергономична височина за бране. Това намалява ненужното повдигане или огъване, използването на стълби и пътеки, които могат да изложат операторите на потенциални наранявания.

Каква е разликата между вертикален автоматичен склад и ротационен? Автоматичният вертикален склад Vertimag е  идеалното решение, когато:

Наличното вертикално пространство е повече от 4 метра;
Видът на съхранявания материал се променя често и има нужда от гъвкаво решение за съхранение, което лесно се адаптира към промените в количеството и размера на съхраняваните артикули;
Материалният микс изисква гъвкавост: стоките, които ще се съхраняват, варират по размер и тегло;
Операциите по събиране изискват външни помощни средства за повдигане или манипулиране на материала.

Ротационният  вертикален склад Eurot е идеалното решение, когато:

  • Наличното пространство е ограничено и височината на тавана е по-малка или равна на 4 метра;
  • Предметите, които ще се съхраняват, са леки и с еднакви размери и тегло;
  • Материалът не изисква помощ при повдигане, за да бъде боравен безопасно.
TOP