PROINSTALL е основана през 2006 г. и е една от водещите компании на пазара за стелажи, складово оборудване, системи за съхранение и подемно-транспортна техника. Компанията е специализирана в проектиране, производство, продажба, монтаж и сервиз на метални стелажи , складово оборудване , подемно-транспортна техника, автоматизирани складови системи и други решения за съхранение.

PROINSTALL е доставчик на всички видове стелажи и машини и е в състояние да отговори по много гъвкав начин на всички нужди на клиента.

Продуктите, предоставени от PROINSTALL, могат да се използват практически във всяка област, например: логистика, производство, складиране, всички отрасли на промишлеността, банковия сектор, административните организации, малкия бизнес и др.

Стелажите и машините, доставени от PROINSTALL, отговарят на строгите изисквания на европейските норми.

Компанията е показала динамично развитие от датата на създаването си. Доказателство e обхвата на завършените проекти , които може да видите в раздел референции.

TOP