Палетна стелажна система "DRIVE IN " 

PROINSTALL достави и монтира палетна стелажна  система DRIVE IN за БК БАНКЯ. Стелажната система е с капацитет 4200 палетни места и тегло на палет 800 кг.

TOP