Палетна стелажна система UNIVERSALL

PROINSTALL : изготви цяластното проектиране, достави и монтира палетна стелажна  система Universall , в комбинация с рафтови стелажи, както и складовото оборудване, необходимо за най-оптималната работна експлоатация  на тяхното пространство за фирма LIGHTS Велико Търново .

TOP