Автоматизирани системи за складиране на кутии (АССК)

Автоматизираните системи за складиране на кутии са подходящи за широк спектър от приложения: Особено когато става въпрос за съхранение на малки части, автоматизираните системи за складиране позволяват високи обороти и възможно най-висока гъвкавост. Благодарение на високата си плътност на съхранение, тези системи  са изключително икономически ефективни. PROINSTALL е правилният партньор, с който да се свържете при планирането, изграждането или модернизацията на вашия съвременен склад за съхранение на кутии. Предлагаме оптимални решения за много дълбочинен склад за съхраняване на различни кутии, които могат да бъдат транспортирани изключително ефективно с помощта на совалки или мини кранове. С редица различни устройства за товарене, ние гарантираме оптимално управление, както на стандартни кутии, така и на такива с нестандартни размери.

PROINSTALL e специалист във внедряването на автоматизирани мини товарни системи за съхранение на малки обемни единици като пластмасови контейнери за съхранение или картонени кутии. Ние предлагаме динамични и енергийно ефективни системи за съхранение, които са съобразени с вашите специфични изисквания. Гама от различни устройства за обработка на товара осигурява оптимална работа с контейнери и картонени кутии, като по този начин се осигурява висока плътност на съхранение, ефективност на пространството и оптимизация на работния процес. Нашият софтуер за складиране и логистика може да управлява, следи и контролира всички процеси, като по този начин значително намалява процента на грешки. Освен това помага за постигане на високи скорости на производителност и осигурява максимална гъвкавост в системата за АССК. Всичко е прозрачно и енергоспестяващо, а маршрутите на материалите са възможно най-кратки.

TOP