СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАД И ЛОГИСТИКА

Софтуера за управление на склад и логистика има следната цел:

Софтуерът за управление на склад и логистика трябва да предостави набор от компютъризирани процедури за обработка на дейностите в складовата база, моделиране и управление на логическото представяне на складовете за съхранение, управление на запасите в рамките на складовата база, като дава възможност за безпроблемна връзка от събирането на поръчката до нейното опаковане и транспорт на продуктите от склада.

Системите за управление на склад могат да бъдат самостоятелни системи или модули на ERP система.

Основната цел на софтуера е да контролира движението и складирането на материали в склада или производствена линията, която автоматизира складирането, движението и транспортирането на готовата продукция.

Софтуера се грижи за получаването, съхранението и движението на стоки, обикновено готова продукция до междинни места за съхранение или краен потребител. Софтуерът помага за минимизиране на грешките, оптимизирането на разходите, навременното изпълнение на поръчки, управлението на ресурсите и др.

Основни функции на софтуера за управление на склад и логистика:

 

  • Получаване на пълна видимост в складовите операции
  • Лесен за ползване с управлявани от менюто приложения, които са проектирани да задоволят изискванията на специфичните за индустрията складови операции
  • Използване на усъвършенствана логика по изпълнение за управление на вълни, избор, базиран на ограничения, попълване в реално време и усъвършенствана картонизация на поръчките
  • Оптимизация на инвентара, хората, пространството и оборудването, като същевременно минимизирате разходите във дългосрочен план.
  • 100% яснота за наличните стоки от инвентара.
  • Без хартиен избор на поръчки, благодарение на изцяло автоматизираната система.
TOP