ГРАВИТАЦИОННИ СТЕЛАЖИ С РАФТОВЕ

Гравитационните стелажи с рафтове представляват стелажна система, при която рафтовете са монтирани под наклон.  Стоката се зарежда от задната страна на стелажния блок, а се изважда от предната страна на стелажа , като на нейно място с помоща на гравитацията се зарежда следващият  артикул.

Рафтовете могат за бъдат изработени от различни конструции и материали,  като изборът им зависи от видът на складираната стока, скоростта и обема на ротация. Най-често използваните рафтове са изградени от пана с ролки, така складиранито стоки става най-лесно кат осе  организират в кашони или пластмасови кутии.

Гравитационните стелажи могат да бъдат инегрирани в ниските нива на палетни стелажи. По този начин превръщат ниските нива на универсалните палетни стелажи в пикинг зона.

Основни предимства на гравитационните стелажи с рафтове:

  • Отделни зони за товарене и разтоварване на стелажите - позволява пикиране на стоката от двете страни едновременно;
  • Намалява разстоянието и времето за избор при пикиране.
  • Висока ротация на складираната стока.
  • Подходящи за складиране на леки и средно тежки стоки и товари;
  • Много лесни за адаптиране към индивидуалните нужди на клиента – височина, брой нива, брой отделения и др.
  • Дълъг  период на експлоатация.
  • Лесен и бърз демонтаж и монтаж при необходимост от преместване на стелажите.
  • Голям набор от аксесоари необходими за адаптиране на стелажите към складиране на всички видове стоки.
TOP