МНОГОЕТАЖНИ СТЕЛАЖИ С РАФТОВЕ

Многоетажните стелажи с рафтове позволяват ефективно увеличаване на капацитета за съхранение, като същевременно минимизират разходите. Те са отлично решение за складиране на широк спектър от средно тежки  и леки товари, които се обслужват ръчно. Приложението им е най-разнообразно поради множеството възможности за настройка на стелажната система.

Многоетажните стелажи с рафтове се проектират и изграждат според  спецификата на съхраняваната стока , складовото помещение и логистиката на съхраняваните продукти.

Стелажната система представлява инсталирани високи стелажни блокове, свързани с подове между тях , като по този начин образуват многоетажна обемна стелажна стуктура на две или повече нива. Придвижването от един на друг етаж става постредством инсталирани в структурата стълби или асансьори.

Основни предимства на многоетажните стелажи с рафтове:

  • Оптимизация на складовото пространство във височина.
  • Високо ниво на запълване на складовото пространство.
  • Позволява директен достъп при ръчно обслужване до складираните стоки.
  • Гъвкавост при съхранение и бърза адаптация при промяна на складираните материали.
  • Лесен и бърз монтаж и демонтаж.
  • Голям брой аксесоари позволяващи складиране на всички видове стоки.
TOP