Автоматизирани системи за складиране на палети.(АССП)

Системите  АССП са решения за съхранение, използващи кранове за подреждане на палетните единици или други подобни автоматизирани механизми за обработка на товари, групирани в палети. Те предлагат съхранение с висока плътност, благодарение на намаляването на работните коридори между стелажните блокове и увеличаване на работната складова височината . АССП използват минимално време за реакция и висока скорост на зареждане и извличане на палетната единица . Надеждността на системите АССП  позволява незабавна инвентаризация на съхраняваните продукти и свежда до минимум грешките при работа със съхраняваните стоки.

Предимства на АССП:

  • Висока скорост на обработка на складовите запаси.
  • Висока плътност на складиране на палетните единици.
  • Минимум работен персонал.
  • Минимизиране на грешките.
  • Мониторинг на складовите запаси.
TOP