СТЕЛАЖИ ЗА АРХИВ

Архивните стелажи са предназначени за съхранение на папки, класьори , книги, чертежи, кашони с документи и др. Стелажите за архив могат да бъдат стандартни , мобилни или организирани в многоетажни платформи.

Стандартните архивни стелажи представляват класически стелажи с рафтове оразмерени и настроени за съхранение на архивни документи.

Мобилните архивни стелажи - представляват комплект стелажи, монтирани върху мобилни бази с колела, които се плъзгат върху релси монтирани в пода. Между отделните стелажни блокове има само един работен коридор. Посредством ръкохватка оператора може да придвижи стелажните блокове и да отвори работен коридор там където е необходимо да манипулира със съответните документи. Тази ситема на съхранение оптимизира максимално архивното помещение и  лесно адаптивна към всяко помещение и съхранявания вид архив.

Архивните стелажи могат да бъдат организират в многоетажна платформа там където помещението позволява оптимизация във височнина. Достъпът до всеки етаж става посредством стълби или асансьори. Този метод за съхранение на архиви е оптимален вариант при помещения с височини над 4 м. и дава възможност за максимално запълване на архивното помещение.

TOP