СТЕЛАЖИ ЗА АРХИВ

Стелажи за архив - предназначени за съхранение на папки, класьори , книги, чертежи, кашони и кутии с документи и др. Стелажите за архив могат да бъдат стандартни , мобилни или организирани в многоетажни платформи.

Стандартните архивни стелажи представляват класически стелажи с рафтове оразмерени и настроени за съхранение на архивни документи.

Мобилните архивни стелажи - представляват комплект стелажи, монтирани върху мобилни бази с колела, които се плъзгат върху релси монтирани в пода. Между отделните стелажни блокове има само един работен коридор. Посредством ръкохватка оператора може да придвижи стелажните блокове и да отвори работен коридор там където е необходимо да манипулира със съответните документи. Тази ситема на съхранение оптимизира максимално архивното помещение и  лесно адаптивна към всяко помещение и съхранявания вид архив.

Архивните стелажи могат да бъдат организирани в многоетажна платформа, там където помещението позволява оптимизация във височина. Достъпът до всеки етаж става посредством стълби или асансьори. Този метод за съхранение на архиви е оптимален вариант при помещения с височини над 4 м. и дава възможност за максимално запълване на архивното помещение. Този метод на съхранение може да се оптимизира с комбинация от мобилни стелажи за архив.

Стелажите за архив от PROINSTALL са правилният вариант за вас. Уникалният дизайн осигурява ефективно съхранение на архивни материали, поставени във класьори или архивни кутии. Тесните колони на стелажната конструкция позволяват използването на почти цялата дължина на рафта. Ниската височина на рафта от 30 мм заедно с регулируемостта от 25 мм ви позволява да използвате напълно цялата височина на стелажите. Това ви позволява да изградите множество рафтове един над друг, без да губите място за съхранение.

Разнообразието от стелажни елементи позволява съхранение на всички видове архивни класьори и кутии. Винаги се намери подходящо решение, което да гарантира, че в архивните стелажи няма ненужно неизползвано място. Ако основно съхранявате папки и класьори, препоръчваме стандартната дълбочина 300 мм за едностранен стелажен блок и 600 мм за двустранен стелажен блок.

TOP