СТЕЛАЖИ С РАФТОВЕ

Стелажи с рафтове - това са модулни системи за съхранение на товари. Конструкцията на рафтовите стелажи позволява съхранението на различни видове стоки и материали директно върху рафтовете. Тези видове стелажи намират приложение във всички области на търговията, индустрията, фармацията, складирането, архивирането и много други. Всяка рафтова стелажна система се проектира индивидуално, за да удовлетвори нуждите и специфичните изисквания на всеки едни клиент.

Проектирането подпомага за изграждането и използването на складовото пространство функционално и оптимално, за да увеличава капацитета на помещението и допринася за ясната организация на съхраняваните стоки и материали.

Стелажите с рафтове са самоносещи конструкции. Особененост при тях е, че са безболтова сглобяема конструкция,която е изработена от специални стоманени валцувани профили, греди и рафтове(полици), подсилени с диагонали. Те са изградени от вертикални елементи (колони) и хоризонтални елементи (рафтове),  които дават възможност за складиране на продукти, като се разделят на секции или се съхраняват в кутии.

Разтоянието между рафтовете и нивата на складиране могат да се настройват според необходимистта на дадения складиран продукт, без да е необходимо да се разтоварва стелажния модул, който трябва да се коригира,като това няма да повлиае на съседни модули. С помощта на допълнителни елементи и аксесоари стоките могат да бъдат разделяни на нива,  да бъдат подредени на групи или да бъдат индивидуализирани спрямо тяхната ефективност.

Основни предимства на стандартните стелажи с рафтове:

Стелажите с рафтове са най-разпространената стелажна система за ръчно обслужване на стоки и материали.

Стелажите с рафтове са лесни за адаптиране към индивидуалните нужди на клиента – височина, ширина, дълбочина, брой нива, отделения и др.

Стелажите с рафтове имат дълък  период на експлоатация.

Те имат лесен и бърз монтаж и демонтаж при сглобяване или необходимост от преместване на стелажите.

TOP