СТЕЛАЖИ С РАФТОВЕ

Стелажите с рафтове са модулна система за съхранение на товари. Конструкцията на рафтовите стелажи позволява съхранението на различни видове стоки и материали директно върху рафтовете. Тези видове стелажи намират приложение във всички области на търговията, индустрията, фармацията, складиране, архивиране и много други. Всяка рафтова стелажна система се проектира индивидуално, за да удовлетвори нуждите и специфичните изисквания на всеки едни клиент. Проектирането подпомага за изграждането и използването на складовото пространство функционално и оптимално, увеличава се капацитета на помещението и допринася за ясната организация на съхраняваните стоки и материали.

TOP