T MARKET оперира в логистичния си център благодарение на палетна стелажна система Universal, доставена и монтирана от PROINSTALL. Капацитета на палетните стелажи е 16'000 палетни места за палети с тегло 1000 кг.

TOP