АВТОМАТИЗИРАНИ СКЛАДОВИ И ЛОГИСТИЧНИ РЕШЕНИЯ

Автоматизирани складове и логистични решения са ефективни, бързи, гъвкави и надеждни. Те позволяват подобрено складиране, дистрибуция на стоки и оптимален поток на материала. С автоматизираните складове и логистични решения, процесите като съхранение, извличане и преместване на стоките се извършват автоматично. Това означава, че операторите на складове не трябва да се занимават с изтощителни или монотонни задачи, така че грешките да се свеждат до минимум. Тези фактори създават решаващо конкурентно предимство за фирмите в търговията и индустрията. PROINSTALL Ви предлага автоматизирана технология за съхранение, която оптимално отговаря на вашите индивидуални нужди, независимо от производителя. Независимо дали става въпрос за автоматизирани мини товарни системи, складова база, палетни складове, конвейери, роботика или совалкови системи ние имаме точното решение за Вашите нужди. Нашите автоматизирани системи за съхранение са базирани на стабилни и издръжливи дизайни, динамично и енергийно ефективно технологично оборудване и ефективен, усъвършенстван софтуер за управление на склада. Ние съчетаваме всички тези фактори, за да формираме цялостен завършен, надежден и работещ проект.

TOP